Biegowa Gra Miejska - Gliwice 2016

BIEGOWA GRA MIEJSKA

"20 LAT SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W GLIWICACH"

Termin: 3 września 2016 r.

Centrum zawodów, start i meta: Park Chopina. Start zawodów o 12.30, limit czasu - 4 godziny (do 16.30)

Biuro zawodów: w centrum zawodów (Park Chopina), początek pracy biura - 10.30

Limit drużyn: - 100 zespołów (łącznie na trasie długa + krótkiej!)

Skład drużyn: od 2 do 5 osób (w tym co najmniej jedna osoba pełnoletnia!)

Zasady pokonywania trasy: Uczestnicy pokonują trasę biegiem lub marszem, przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatora. Na mapie zostaną zaznaczone punkty kontrolne. Kolejność zaliczania punktów jest dowolna. Przy niektórych punktach kontrolnych będą do wykonania zadania z zakresu wiedzy o Gliwicach i Specjalnej Strefie Ekonomicznej, proste zadania zręcznościowe, ćwiczenia i inne zadania o niewielkim stopniu trudności.

Świadczenia: Organizator nie przewiduje nagród rzeczowych za pierwsze miejsca na każdej z tras, nie ma podziału na kategorie wiekowe itp. 

Zgłoszenia: do 02.września 2016, za pomocą formularza

Wpisowe: Organizator nie pobiera wpisowego za udział w Biegowej Grze Miejskiej

Regulamin: pełny regulamin imprezy - link do strony

Wyniki: rezultaty zmagań w Gliwicach - tutaj

Galeria: fotografie Zdzisława Dańca - tutaj

Trasy:
Trasa długa - ok. 20 km
Start i meta - Park Chopina
11 punktów kontrolnych

Trasa krótka - ok. 10 km
Start i meta - Park Chopina
11 punktów kontrolnych